Sprawdź swoje zgłoszenie

Popraw poniższe błędy:

OK
WEŹ UDZIAŁ!
POBIERZ REGULAMIN SKLEPY PROMOCYJNEBIORĄCE UDZIAŁ W PROMOCJI
WEŹ UDZIAŁ
PROMOCJA TRWA OD 25.09
DO 31.10.2023 R.
SPRAWDŹ PROMOCJE NA CARREFOUR.PL
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Sprzedaż promocyjna i przyjmowanie zgłoszeń do loterii rozpocznie się w dniu 25.09.2023 r. a zakończy w dniu 31.10.2023 r.

W loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki: ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, jest konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będąca użytkownikiem sieci komórkowej GSM, nie jest pracownikiem agencji Smolar organizującej loterię, i która dokonała zakupu promocyjnego w sklepie promocyjnym, w czasie trwania sprzedaży promocyjnej.

W loterii biorą udział wszystkie sklepy stacjonarne sieci Carrefour (hipermarket Carrefour, Supermarket Carrefour Market, Supermarket Carrefour Express) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, oraz sklep internetowy działający na stronie internetowej pod adresem: https://www.carrefour.pl/ jak również zakupy u partnerów Glovo, InPost Fresh, Everli.

Chcąc wziąć udział w loterii należy zakupić w dniach 25.09-31.10.2023 r. w sklepach Carrefour (lub u parterów takich jak Glovo, InPost Fresh, Everli) produkty o wartości nie mniejszej niż 60 zł (z uwzględnieniem produktów wykluczonych), odebrać razem z paragonem kupon promocyjny (loteryjny) i zarejestrować nr paragonu i kod z kuponu promocyjnego wraz ze swoimi danymi kontaktowymi (e-mail, telefon) w formularzu na stronie www. loteria.carrefour.pl. Jeżeli zakup promocyjny został zarejestrowany w aplikacji „Mój Carrefour” warto podać także numer swojej mobilnej karty, ponieważ wówczas takie zgłoszenie weźmie udział w losowaniu nagród głównych.

Do udziału w loterii uprawnia każdy jednorazowy zakup w sklepach promocyjnych o wartości min. 60 zł z wyłączeniem zakupów następujących produktów dostępnych w sklepach:
a) paliwa;
b) alkoholu i towarów których nazwa, znak towarowy, kształt graficzny lub opakowanie wykorzystuje podobieństwo lub jest tożsame z oznaczeniem napoju alkoholowego lub innym symbolem obiektywnie odnoszącym się do napoju alkoholowego (z wyjątkiem piwa, które bierze udział w niniejszej loterii) zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 165 ze zm.);
c) wszelkich wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych oraz produkty imitujące powyższe wyroby, w tym symboli związanych z używaniem tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 700);
d) produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2301 ze zm.);
e) preparatów do początkowego żywienia niemowląt w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 27 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2132 ze zm.) oraz przedmiotów służących do karmienia niemowląt;
f) kuponów Lotto, doładowań energetycznych, doładowań pre-paid i starterów telefonicznych, płatności dokonywanych w kasach w ramach programu „Moje Rachunki”, wszystkich produktów, dla których potwierdzeniem zakupu jest paragon niefiskalny, takich jak: karty podarunkowe Carrefour i karty podarunkowe innych emitentów zewnętrznych dostępnych w sklepach promocyjnych, ubezpieczeń, wypłat gotówki w ramach usługi „Cashback, wszystkich produktów oferowanych przez Decatholn znajdujących się w specjalnej strefie oznaczonej “Strefą Decathlon””.

Liczba zgłoszeń do loterii jest nieograniczona, jednakże każdy zakup promocyjny musi być udokumentowany odrębnym dowodem zakupu i odrębnym zgłoszeniem do loterii. Jednorazowy zakup promocyjny uprawnia do wysłania tylko jednego zgłoszenia udziału w loterii.

Kupon promocyjny i dowód zakupu potrzebne są w celu przystąpienia do loterii, jednocześnie stanowią dowód potwierdzający zakup produktów biorących udział w loterii. Jeśli otrzymasz informację o wygranej, konieczne jest przesłanie (w zależności od rodzaju nagrody wersji elektronicznej lub tradycyjnej w przesyłce pocztowej/kurierskiej) zarówno kuponu promocyjnego, jak i dowodu zakupu w celu weryfikacji przez Komisję Twojego zwycięskiego zgłoszenia.

Niestety w takim przypadku przepada prawo do wygranej.

Nie, każdy numer z kuponu loteryjnego można użyć tylko raz.

Kod promocyjny znajduje się na specjalnym kuponie promocyjny (loteryjnym), który wydawany jest w stacjonarnych sklepach promocyjnych przez kasjera (kasy standardowe) lub pobierany bezpośrednio przez uczestników z kasy samoobsługowej razem z paragonem (kasy samoobsługowe), bezpośrednio po dokonaniu zakupu promocyjnego. W przypadku zakupów w internetowym sklepie promocyjnym, jeżeli do zamówienia wydawany jest paragon, wówczas kupon promocyjny wraz z paragonem zostanie dostarczony razem z zamówieniem (zakupem promocyjnym) na wskazany adres, a w przypadku odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym Carrefour lub w punkcie odbioru Drive (tzw. "Zamów i odbierz") kupon promocyjny wraz z paragonem zostanie przekazany razem z zamówieniem (zakupem promocyjnym) w momencie jego odbioru Numer paragonu znajduje się po prawej stronie, naprzeciwko daty dokonania zakupu. Wizualizacja obydwu wydruków znajduje się na stronie internetowej loterii i w załącznikach do regulaminu.

Losowania laureatów będą odbywać się zgodnie z harmonogramem określonym w regulaminie: nagrody o wartości 1000zł będą rozlosowywane codziennie w dni robocze (z dziennych puli zgłoszeń), nagrody o wartości 6000zł będą rozlosowywane po zakończeniu każdego tygodniowego etapu przyjmowania zgłoszeń. Wielki finał, czyli losowanie 60 kart podarunkowych Carrefour o wartości 10.000zł ze zgłoszeń zakupów zarejestrowanych w aplikacji „Mój Carrefour”, odbędzie się w dniu 07.11.2023 r.

Wszyscy laureaci loterii zostaną powiadomieni o wygranej, najpóźniej w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia przeprowadzenia losowania w wiadomości SMS, wysłanej na nr telefonu podany w formularzu.

Informacje o kartach podarunkowych Carrefour, w tym o saldzie i daty ważności konkretnej karty można znaleźć na stronie https://www.carrefour.pl/uslugi/karty-podarunkowe/karta-carrefour.

Na laureacie nagrody nie spoczywa obowiązek podatkowy wynikający z otrzymania nagrody. Organizator dodatkowo do nagrody głównej przygotował część pieniężna nagrody, która zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej. Podatek, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie odprowadzony na konto właściwego urzędu skarbowego przez organizatora.

ul. Inżynierska 15
93-569 Łódź
tel.: 42 636 90 97
42 636 90 93
www.smolar.pl [email protected]